Jaktutbytte storvilt

Jeg har jaktet storvilt siden 1990. Det gikk litt trått i begynnelsen, og en tid i utlendighet gjorde ikke saken bedre. De siste årene har det imidlertid "løsnet litt". Her kommer en liten oversikt over hva jeg har skutt. NB! Jeg har bevisst unngått å skyte koller. Det har vært en forvaltningspolitikk vi har gjennomført siden 1999. Det har gjort utslag nå, med mange stedegne koller og bra innrykk av bukker under brunsten. 

Det har blitt noen rådyr også. Disse er det mindre av i området, så jeg nøyer meg med en bukk pr. år. 

Elg (Alces alces):

Hjort (Cervus elaphus atlanticus):

Rådyr (Capreolus capreolus):

Villrein (Rangifer tarandus tarandus):

Fjorokse 2016- 141 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolle 1991- 65 kg

Bukk 1995- 112 kg/ 10-t.

Kalv 2000- 21 kg.

Spissbukk 2000- 57 kg.

Spissbukk 2001- 52 kg.

Bukk 2002- 65 kg/ 6-t.

Kalv 2002- 30 kg.

Spissbukk 2003- 57 kg.

Spissbukk 2004- 52 kg.

Spissbukk 2004- 54 kg.

Bukk 2004- 76 kg/ 7-t.

Bukk 2005- 133 kg/ 11-t.

Spissbukk 2005 - 60 kg.

Spissbukk 2005 - 55 kg.

Kolle 2006 - 63 kg.

Spissbukk 2007 - 52 kg.

Bukk 2007 - 58 kg/ 6-t.

Kalv 2007 - 28 kg.

Ungkolle 2008 - 54 kg.

Kalv 2008 - 26 kg.

Ungkolle 2009 - 51 kg.

Kolle 2009 - 63 kg.

Bukk 2009 - 130 kg/ 10-t.

Kolle 2009 - 60 kg. (Skadet)

Bukk 2009 - 98 kg/ 9-t.

Bukk 2009- 59 kg/ 6-t.

Kalv 2010- 20 kg.

Spissbukk 2010- 42 kg.

Fjorkolle 2010- 48 kg.

Kalv 2010- 30 kg.

Bukk 2010- 88 kg/ 9-t.

Spissbukk 2010- 42 kg.

Spissbukk 2011- 46 kg.

Spissbukk 2011 45 kg.

Fjorkolle 2011- 41 kg.

Kalv 2011- 23 kg.

Bukk 2011- 82 kg/ 6-t.

Kalv 2011- 20 kg.

Fjorkolle 2012- 45 kg.

Kalv 2012- 23 kg.

Kalv 2012- 26 kg.

Spissbukk 2012- 50 kg

Bukk 2012- 115 kg/ 12-t.

Spissbukk 2012- 52 kg.

Spissbukk 2012- 60 kg.

Fjorkolle 2013- 42 kg.

Kalv 2013- 24 kg.

Spissbukk 2013- 51 kg.

Bukk 2013- 114,5 kg/ 8-t.

Kalv 2013- 24,5 kg.

Kalv 2013- 31 kg.

Bukk 2014- 68 kg/ 6-t..(1. for Luna)

Bukk 2014- 86 kg/ 12-t.

Kolle 2014- 53,5 kg.

Bukk 2015- 85 kg/ 9-t.

Kalv 2015- 29,3 kg.

Kalv 2016- 28 kg

Fjorkolle 2016- 47 kg

Kalv 2016- 34,5 kg

Bukk 2017- 120 kg/12-t

Kalv 2017- 18 kg

Spissbukk 2017- 60 kg

Kolle 2017- 58 kg

Kalv 2017- 29 kg

 

Rådyrbukk 1998- 4-takker.

Rådyrkalv 1998.

Rådyrkalv 1998.

Rådyrbukk 2001- 5-takker.

Rådyrbukk 2003- 4-takker.

Rådyrbukk 2004- 6-takker.

Rådyrbukk 2005- 2-takker.

Rådyrbukk 2006- 2-takker.

Rådyrbukk 2007- 6-takker.

Rådyrbukk 2008- 6-takker.

Rådyrbukk 2009- 6-takker.

Rådyrbukk 2010- 3-takker.

Rådyrbukk 2011- 6-takker.

Rådyrbukk 2012- 4-takker.

Rådyrbukk 2013- 5-takker.

Rådyrbukk 2014- 4-takker.

Rådyrbukk 2014- 6-takker. (G)

Rådyrbukk 2015- 6-takker.

Rådyrbukk 2017- 4-takker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simle 2013- kg

Kalv 2013- kg

Simle 2014- 30,1 kg

Kalv 2014- 18 kg

Simle 2015- 28 kg

Simle 2015- 30 kg

Bukk 2016- 52 kg

Simle 2016- 31 kg

Simle 2017- 32 kg

Kalv 2017- 14 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake